Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

UVB Styrelse 2019


StyrelseOrdförande

Jan Larsson

08 590 914 50

Kassör

Carina Lundquist

073 181 41 00

Sekreterare

Tommy Hammar

070 363 28 72

Klubbmästare

Bim Milde

070 950 66 88

Varvschef

Lars Björk

070 327 48 78

Projektansvarig

Tommy Andersson

076 231 37 58

Hamnkapten

Michael Claeson

hamnkapten@uvb.nu

SuppleanterSuppl. 1

Vilhelm Malmborg

070 747 60 60

Suppl. 2

Kerstin Söderlund

070 453 96 58

Suppl. 3

Olle Ryrfeldt

hamnkapten@uvb.nu
Hamnkommitté

Michael Claeson

hamnkapten@uvb.nu

Klubbholmsfogde

Roger Räfsbäck

08 590 913 81

Hamnadmin

Olle Ryrfeldt

hamnkapten@uvb.nu

Funktionär

Thomas Eriksson

073 313 18 71

Funktionär

Vakant

Varskommitté

Lars Björk

070 327 48 78

Miljöansvarig

Sara Normark Frisk

073 980 82 28

Fastighetsansvarig

Åke Lindström

073 080 71 78

Småbåtsansvarig

Tf Tommy Andersson

076 231 37 58 

Funktionär

Bengt Jonsson

073 024 71 16
Medlemskommitté

Bim Milde

070 950 66 88

Webmaster

Tf Olle Ryrfeldt

webmaster@uvb.nu

Fiskesektionen

Mikael Karlsson

073 937 99 13

Bränsleansvarig

Mikael Karlsson

073 937 99 13

Jollesektion

Carl-Henrik Ridderstad

070 343 16 36

Bitr. Jollesektion

Jan Salomonsson

076 263 02 52

Funktionär

Gun Bülow

08 590 328 04

Administratör

Kerstin Söderlund

070 453 96 58
Projekt och säkerhetskommitté

Tommy Andersson

076 231 37 58

Serviceansvarig

Leif Carlsson

070 335 92 13

Vaktchef

Bjarne Nyqvist

070 793 00 56

IT ansvarig

Leo Eklund

073 593 00 21

Funktionär

Vilhelm Malmborg

070 747 60 60

 Revisorer

Bo Gustavsson

08 590 302 04


Stefan Gullberg

070 778 57 74

Revisorssuppleant

Claes Hammar

08 590 879 25

 Valberedning

Jamil Touma

072 218 06 62


VakantVakant